Anders Hägg

Anders Hägg

Anders Hägg bytte från nyckelharpa till munspel för drygt sex år sedan. Spelar mest låtar från Uppland men också från andra delar av Sverige.

Numera spelar han nästan enbart munspel och är också innehavare av Zornmärket i Brons – ”som man inte ger till vem som helst” som en jurymedlem sade. Med munspelen ”blommade Anders ut” till att vara en uppskattad folkmusiker.

www.hägg.eu
anders@hegg.se