Eric Sahlström Institutet – ESI

esi_nyckeharpa
Eric Sahlström Institutet ligger i Tobo, ca fem mil norr om Uppsala och är ett nationellt centrum för folkmusik och dans. Institutet bedriver utbildningar och kurser av högsta kvalitet. Vi driver även nätverk och projekt som stärker och utvecklar, synliggör och sprider genren folkmusik och dans. Särskild vikt läggs vid nyckelharpan och arbete med ungdomar.

Eric Sahlström (1912-1986)

Eric Sahlström (1912-1986)


Eric Sahlström
(1912-1986) var i samma person pionjär, förnyare och traditionsbärare. Som spelman och låtkompositör var han oförliknelig och genom sitt snille banade han väg för att folkmusiken kom att accepteras som en egen fullvärdig konstform.Eric Sahlströms största bedrift var att han försåg Sverige med ett ”alldeles eget” instrument, nyckelharpan. Instrumentet fanns visserligen kvar och trakterades av en handfull spelmän i Uppland. Men ingen bestrider i dag påståendet att dess framtid säkrades tack vare Eric Sahlströms insatser. Han var en ovanlig förening av en utomordentligt skicklig spelman, genial konstruktör och instrumentbyggare samt en stor kompositör.

Läs mer om Eric Sahlström och hör honom spela sin egen komposition här.


Eric Sahlström Institutet arbetar för att

• Alla ska få möta folkmusik, folksång och folkdans som levande kultur i samhället, i dag och i framtiden.
• Vara ett nav för kunskap och utbildning, ta initiativ, verka för fördjupning och för möten mellan människor inom genren.
• Vara ett centrum i världen för nyckelharpan.
• Arbeta med folkmusik i dess olika former – instrumentalmusik, folksång och folkdans – och betona samhörigheten mellan dem.
• Vara ett utbildningscentrum och en samlingspunkt för kunskap och upplevelser med särskild inriktning på svensk folkmusik.
• Vara ett inspirationscentrum för amatörer och professionella utövare, genom seminarier, kurser och nätverksskapande arbete.
• Verka för ungdomars kontakt med folkmusik.
• Samla och sprida kunskap om nyckelharpan samt arbeta för utveckling av spel och instrumentbygge.
• Bedriva utåtriktad verksamhet för att främja och synliggöra folkmusik, sång och dans.