Täby Spelmansgille

Täby Spelmansgille

Täby Spelmansgille bildades 1971 och har idag över hundra medlemmar – de allra flesta aktiva spelmän. Med ”spelman” menar vi alla som spelar folkmusik – kvinnor, män, unga, gamla, erfarna och nybörjare. Det som håller oss samman är glädjen i musiken och att vi vill förena tradition med nyskapande.

Mest spelar vi svenska låtar på fiol och nyckelharpa, men folkmusiken rymmer många instrument. Hos oss finns spelmän på bla. klarinett, munspel, kohorn, bas, mandola, cittra, säckpipa, mungiga och dragspel. Och vi spelar inte bara svenskt utan även låtar från andra nordiska länder och exempelvis från Irland. Vi har för närvarande ett tiotal olika grupper med litet olika inriktningar.

Vi håller till på Skogberga Spelmansgård i Täby kyrkby, där vi har Öppet Hus andra söndagen varje månad och spelar för publik (ej jan, jun-aug). Där arrangerar vi varje sommar vår härliga Täby Spelmansstämma! Du kan även möta oss i Rönningeby bl a på midsommar, på spelmansstämmor runt om i landet och på Skeppis i Stockholm där vi ibland spelar till dans.

 

Vi spelar också konserter och till dans, fester och bröllop i stora eller små grupper – allt efter ditt önskemål. Hör av dig till oss om du vill ha spelmän till dans, fest, bröllop eller andra arrangemang.

Täby Spelmansgille har även Öppet folkmusikhus för barn och unga.

www.tabyspelmansgille.se