Burman/Berggren


Burman/Berggren spelar företrädesvis folkmusik från Södra Lappland och Västerbotten.

Siw Burman är en av de få som blev riksspelman första gången hon spelade upp för Zornmärket 2011. Av de dittills drygt 900 spelmän som spelat upp de senaste 10 åren hade 118 riksspelmän utsetts och av dem bara sex som blivit riksspelmän på första försöket.

Lovisa och Sandra Berggren innehar Zornmärket i brons.

Siw Burman – fiol
Olle Berggren – klaviatur
Sandra Berggren – fiol
Lovisa Berggren – viola

Johan Berggren – gitarr

Lyssna på Burman/Berggren här

Burman/Berggrens Facebook-sida