Jonny Wikström och Elisabeth Lindholm

Prova på att dansa några polskor och ta del av information om Polskmärkesuppdansningen. Det finns många varianter av polskdans, drygt 100 av dem med olika svårighetsgrad kan bedömmas vid uppdansning.

Informatörer och instruktörer är Jonny Wikström, ledamot i polskmärkeskommitén, Dalarna och Elisabeth Lindholm, ordförande Folkdansringen Dalarna.

Läs gärna mer på www.polskdans.com

 

Spelmän är en kvartett som ibland kallat sig ”The Prettenders” efter mycket spel med Hady Prett.

Ingela Thalén – cittra
Maria Ehrman – nyckelharpa
Bengt Mattson – fiol
Lasse Thalén – fiol