Prova på polska, slängpolska, långdans och Gröna Boken-danser

På Dans- och spelmansstämman 18 augusti på Karl XII:s torg i Kungsträdgården kommer det att finnas flera tillfällen för dig att prova på olika danser.
Alla kan vara med! Du behöver inte ha någon förkunskap och de som instruerar är vana att lära ut. Se de olika tiderna för prova-på här.


POLSKA
är en ursvensk dans, men har sina rötter i Polen. Den dansas i tretakt, svänger och finns i många lokala varianter.

SLÄNGPOLSKA är en enkel traditionell polskevariant. Omdansningen sker ”på fläck”, dvs. på stället och paret rör sig då inte över dansgolvet. Dansas i tretakt.

LÅNGDANS är den första dansen i Sverige som man dansade tillsammans. Den kan gå i tre- eller fyrtakt och är väldigt enkel att följa med i.

GRÖNA BOKEN-DANSER är klassiska svenska folkdanser. Danserna finns upptecknade i en bok med grönt omslag och har därför fått namnet ”Gröna Boken-danser”. Danserna i boken är både pardanser och uppställningsdanser.

Följande Gröna Boken-danser kommer att dansas:
– Vindmölledans
– Landskronakadrilj
– Fyrmannadans
– Snurrebocken
– Smegräbban
– Jämtpolska
– Trekarlspolska
– Gustavs skål

(med reservation för ev. ändringar)