Stockholms spelmanslag

Stockholms spelmanslag

Stockholms spelmanslag

Stockholms spelmanslag är ett stort, glatt gäng, som spelar traditionell svensk folkmusik – polskor och gammaldans – till dans och konsert.

Vi brukar vara 25-30 personer på våra framträdanden. De flesta av oss spelar fiol, men andra instrument som flöjt, dragspel och munspel förgyller vårt spel och vi kompas med bas, gitarr och cittra. Vi har en tydligt uttalad målsättning att vara bra på att spela till dans.

Vi kan sätta samman program med låtar, visor, dans och historik. Om så önskas klär vi oss i folkdräkt. Vi lär också ut låtar, visor och dans.

Stockholms spelmanslags hemsida