2016 års Program i Jacobs Kyrka

Jacobs kyrka

"Jakobskyrkan 2007-07-08" av Larske - Eget arbete.

”Jakobskyrkan 2007-07-08” av Larske – Eget arbete.

Även i år kan vi välkomna er till en Mästerspelmanskonsert i Jacobs Kyrka, som ligger precis vid Kungsträdgården. Mästerspelmanskonserten har lockat många besökare under de år Spelmansstämman på Skansen genomförts. Nu kommer den att ske i Jacobs kyrka.  Varje konsert har haft sin speciella prägel, med ett gemensamt inslag – årets riksspelman som erhållit guldmärke har spelat tillsammans med några andra mästerspelmän. Så blir det också i år. 

NYTT för i år är att vi bjuder på ännu en föreställning i kyrkan efter Mästerspelmanskonserten – ”Pollonesser, menuetter, polskor… En tolkning av 1700-talets musik och dans – via dansmästarens roll och med hjälp av texter från tiden”. Varmt välkomna!

 

Åsa Jinder

Åsa Jinder

14.30: Mästerspelmanskonsert med mästerspelmännen Susanne Rosenberg, Åsa

Susanne Rosenberg

Susanne Rosenberg

Jinder, Leif Göras och Anders Jakobsson

Årets Zornmärke i guld tilldelades två av Sveriges främsta spelmän, Leif Göras, Rättvik och Anders Jakobsson, Orsa.

Denna utmärkelse delas ut av Zornjuryn inom Svenska Folkdansringen till synnerligen framstående traditionsbärare och är den mest ärofulla utmärkelse en svensk spelman kan få.

Anders Jacobsson och Leif Göras

Anders Jacobsson och Leif Göras

Utdelningen skedde i Mora kyrka i samband med riksspelmansstämman den 9 juli.

 

Läs mer om Guldspelmännen här.

Läs mer om Susanne Rosenberg här.

Läs mer om Åsa Jinder här.

 

 

 

Pollonesser, menuetter, polskor… En tolkning av 1700-talets musik och dans – via dansmästarens roll och med hjälp av texter från tiden

Pollonesser, menuetter, polskor… En tolkning av 1700-talets musik och dans – via dansmästarens roll och med hjälp av texter från tiden


16.00-17.00: Pollonesser, menuetter, polskor… En tolkning av 1700-talets musik och dans – via dansmästarens roll och med hjälp
av texter från tiden

Courant, simpel, minuetter
passa ej för bondefötter
Dock en polnsker dans ibland
kan väl brukas i vårt land.

 

Musik: Riksspelmännen Christina Frohm, Marianne och Pär Furå, Robert Persson
Dans: AnnaKarin Karlsson, Birgitta Möller, Anders Nilsson och Bert Persson
Recitatör: Bengt Pernholm

Läs mer om gruppens deltagare här.