Mats Edén – 2019 års Guldspelman

Mats Eden
Fotograf Kristin Lidell

Mats Edén är fast förankrad i värmländsk folkmusiktradition och mångårigt aktiv som spelman, tonsättare och pedagog. Han har även varit en av de viktigaste förgrundsgestalterna i den svenska folkmusikutvecklingen sedan 1970-talet.

Vid sidan av sin musikergärning är han också verksam som tonsättare. Edén invaldes 2009 som ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och fick 2015 det av Akademien nyinstiftade stora folkmusikpriset.

2019 tilldelades Mats Edén Zornmärket i guld. Zornjuryns guldmotivering lyder: 
”För utomordentligt skickligt, stilmedvetet och personligt spel av värmlandslåtar på fiol och durspel”

Läs mer på  www.matseden.se och Zornmärkets webbsida