Per Caroll

Per är dragspelare sedan tonåren. Som spelman och folkdansare är han, tillsammans med sin familj, aktiv medlem i Kulturella Folkdansgillet i Tyresö. Per gillar att få fler att upptäcka glädjen och gemenskapen genom folkmusik och dans.