Hitta till Spelmansstämman

Kungsträdgården ligger centralt, hit kommer du med tunnelbana till stationerna "Kungsträdgården" eller "T-centralen". Ett flertal bussar samt spårvagnslinje 7 stannar också här. Se www.sl.se för att hitta Din bästa resväg.

Vad är en Spelmansstämma?

På en spelmansstämma träffas spelmän, folkmusiker, dansare och folkmusikintresserade och spelar, dansar samt tar del av scenprogram och buskspel. Skillnaden mellan en spelmansstämma och en folkmusikfestival är syftet. En festivals huvudsyfte är att inhyrda artister och grupper spelar för lyssnande åhörare medan spelmansstämmas huvudsyfte är att spelmän träffas och spelar med varandra. På spelmansstämmor spelar de tillresta spelmännen vanligen också för publik eller till dans och stämmorna har ibland även inhyrda artister och på de flesta folkmusikfestivaler frodas även buskspelet där det kommer åt.