2020

Tack för alla bidrag och ert fina engagemang!   
 
En Digi-Dans- och spelmansstämma som nu är tillgänglig för fler än någonsin tidigare
och som kommer att leva vidare och vara tillgänglig under lång tid framöver.
 
Vi saknade såklart att få ha er alla på plats i Kungsträdgården, men efter omständigheterna
är vi så oerhört glada att få er i publiken att njuta av alla er fina artister trots allt. 
Hela 2020 års Digi-Dans- och spelmansstämma hittar du på vår Facebooksida!
 
 
/Lena Hällstrand & Jonas Ringdahl
Svenska Folkdansringen
Projektgruppen för Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården