2021

Tack för all fin återkoppling från dig som publik och goda kontakter med er artister!

2021 års Dans- och spelmansstämma sändes digitalt lördag 14 augusti
via Facebook-sidan och på vår Youtubekanal, där alla konserterna finnstillgängliga
fortsättningsvis. Konsertfilmerna är mellan 27 och 48 minuter långa.

Jeanett och Peter Rousu (Youtube)

Ad Hoc-orkestern (Youtube)

Mats Edén (Youtube)

Elvings Spelmanskapell (Youtube)

Northern Resonance (Youtube)

Lena Hällstrand & Jonas Ringdahl,
Svenska Folkdansringen
Projektgruppen för Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården

Dans- och spelmansstämman arrangeras av Svenska Folkdansringen i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet